Neuroterveys, Neurologia ja Hallittu keho: Tärkeää ikääntyneistä huippu-urheilijoihin

Olemme puhuneet viime aikoina toimintakyvystä neurologian näkökulmasta, urheilijan suoriutumisesta sekä ikäihmisten kaatumisiin liittyvistä tekijöistä. Näitä kaikkia yhdistää tasapainojärjestelmän merkitys toimintakyvylle. Pystyssä pysyminen kun on varsin monimutkainen kokonaisuus. Psykomotoriikka, kognitiivinen motoriikka, neurotieteet jne. – monia määritelmiä ja tieteenaloja löytyy. Neurologiasta puhutaan usein vain sairauksien näkökulmasta, mutta sama järjestelmä säätelee myös suorituskykyä. Aivot ja keskushermosto säätelevät kaikkien…