Miksi mitata tasapainoa?

Tasapainon hallinta on ihmisen toimintakyvyn keskeisimpiä tekijöitä niin työikäisellä, lapsella, ikääntyneellä kuin huippu-urheilijalla. Tasapaino on jäänyt katveeseen, kun ihmisen terveyttä, hyvinvointia ja suorituskykyä on arvioitu – nyt tähän helmeen päästään entistä paremmin kiinni, sillä nykyteknologia mahdollistaa ihmisen tasapainon arvioinnin nopeasti, tarkasti ja kustannustehokkaasti. Tarkka mittaus auttaa ammattilaisia tulevaisuudessa ymmärtämään entistä paremmin tasapainon merkitystä sekä sen mahdollisia yhteyksiä suorituskykyyn, sairauksiin ja toimintakykyyn yleisesti.

Suomalainen Ainone on kehittänyt Ainone Balance® -nimisen tasapainon mittaussovelluksen, joka on terveydenhuollon ja valmennuksen ammattilaisille tarkoitettu CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tarvitaan vain Movesense-sensori sekä Ainone Balance® -mittaussovellus. Ainone Balance® antaa tarkan numeerisen arvon tasapainosta. Sitä voidaan hyödyntää toimintakyvyn arvioinnissa, kuntoutumisen ja valmennuksen seurannassa sekä osana muita tasapainotestejä. Ainone Balancella tasapainoa voi mitata yksinkertaisesti ja nopeasti.

Ainonen toimitusjohtaja Matti Vartiainen kertoo, miksi tasapainoa kannattaa mitata.

Miksi tasapaino ja sen mittaaminen ovat tärkeitä?

Tasapaino on keskushermoston ja aivojen säätelyn keskeisiä mekanismeja. Se on kyky hallita kehoa eli kumota vastavoimia esimerkiksi horjahtaessa. Tasapainoa voi ilmentää kuvaamalla huojuntaa, joka on yksi ulospäin näkyvä tasapainon elementti. Huojunta on lihastoimintaa ja sitä säädellään keskushermostosta ja aivoista käsin. Tasapaino siis ilmentää keskushermoston ja aivojen toiminnallista tilaa, ja se on laajan verkoston yhteistyötä ja pitää sisällään muutakin kuin näkö- ja tuntoaistin ja sisäkorvan tasapainoelimen toimintaa.

Tasapainon mittaaminen on tärkeää, koska sen avulla pystytään tunnistamaan piirteitä, jotka voivat olla yhteydessä ikääntymiseen tai sairauksiin, joiden yksi oire on tasapainon heikentyminen. Tasapainoa tarvitaan kykynä, jotta pysytään pystyssä, pystytään kävellä ja niin edelleen. Tasapainon hallintakyky on merkittävä osa-alue myös urheilijoille. Mitä parempi on tasapaino, sitä parempi on myös liikkeenhallintakyky.

Mikä on tällä hetkellä suurin haaste luotettavan tasapainon mittaamiselle?

Tasapainoa pidetään tärkeänä, mutta sitä ei silti arvioida laadullisesti vaan karkeasti, esimerkiksi vain silmämääräisesti tai kellon, kynän ja arviointilomakkeen avulla. Isoissa hoitolaitoksissa ja sairaaloissa saattaa olla käytössä tasapainolevyjä, mutta ne ovat kalliita ja epäkäytännöllisiä. Tasapainon monipuolinen arviointi ja mittaus sekä sen merkitys ihmisen toimintakyvylle on myöskin alihyödynnetty osa-alue.

Mitä hyötyä on tasapainon mittaamisesta?

Mittaaminen antaa konkreettisia, numeerisia tuloksia, joiden avulla ammattilainen voi entistä paremmin tarkastella työnsä vaikuttavuutta. Sen avulla pystyy tarkemmin tarkastelemaan tasapainon tilaa sekä tunnistamaan esimerkiksi tasapainon häiriöitä ja siihen liittyviä tekijöitä. Mittaaminen auttaa myös kehon symmetrian tunnistamisessa.

Miten asiakkaat voivat hyötyä tasapainon mittaamisesta?

Konkreettiset tulokset motivoivat asiakasta, kun tämä saa tarkkaa, numeerista tietoa tilastaan sekä etenemisestään harjoitteiden seurauksena. Tarkempi mittaus voi auttaa ammattilaista tunnistamaan tasapainohäiriöiden syitä. Mittaaminen on ainoa tapa, jolla tasapainosta näkee useampia suhteellisia arvoja (huojunnan pituus, pinta-ala ja nopeuden keskihajonta).

Miten asiakkaat suhtautuvat tasapainon mittaamiseen?

Asiakkaat ovat suhtautuneet mittaamiseen mielenkiinnolla ja positiivisesti, ja he haluavat tietää siitä lisää. Mittaaminen auttaa heitä sitoutumaan kuntoutusprosessiin.

Lähteet:

Era P, Sainio P, Koskinen S, Haavisto P, Vaara M, Aromaa A. Postural balance in a random sample of 7,979 subjects aged 30 years and over. Gerontology 2006:52: 204-213.

Gurley JM, Hujsak BD, Kelly JL. Vestibular rehabilitation following mild traumatic brain injury. NeuroRehabilitation 2013;32:519-528.

Guskiewicz KM. Balance assessment in the management of sport-related concussion. Clin Sport Med 2011;30: 89-102.

Horak FB. Clinical assessment of balance disorders. Gait & Posture 1997;6:76-84

Horak FB, Wrisley DM, Frank J. The Balance Evaluation Systems Test (BESTest) to Differentiate Balance Deficits. Phys Ther 2009; 89:484-498. doi: 10.2522/ptj.20080071

Litätietoja tasapainon mittaamisesta

Kiitos, haluan kuulla lisää tasapainon mittaamisesta Ainone Balancella

Ainone kehittää mobiiliratkaisuja ihmisen toimintakyvyn mittaamiseen. Ratkaisuissa hyödynnetään sensoriteknologiaa ja tekoälyä. Ainone kehittää kuntoutus- ja valmennuskäyttöön uudenlaista kevyttä mobiilialustaa, jossa hyödynnetään Movesense-sensoriteknologiaa ja IBM:n tekoälyä yhdessä Ainonen ainutlaatuisten algoritmien kanssa. Tavoitteenamme on kehittää helppokäyttöinen sovellus, jonka avulla voidaan mitata ihmisen toimintakyvyn kannalta kaikkia olennaisia muuttujia yhdellä kertaa. Ensimmäinen tuotteemme Ainone Balance® on helppo käyttää missä ja milloin tahansa, ja se antaa tarkkaa tietoa ihmisen tasapainosta ja sen muutoksista.

Ain1 Oy, c/o Spaces, Mannerheiminaukio 1 A, 00100 Helsinki

+358 50 5853884

info@ainone.eu

Linkedin