Miten tasapainoa tutkitaan?

Jyväskylän yliopiston liikuntateknologian professori Vesa Linnamo vastaa kysymyksiin tasapainon tutkimisesta.

 

Miten tasapainoa tällä hetkellä mitataan?

Useimmiten tasapainon mittaamisen käytetään voimalevyjä ja kävelytestejä. Jyväskylän yliopiston Vuokatin liikuntateknologian yksikössä olemme mitanneet tasapainoa laboratorio-olosuhteissa uusien mittalaitteiden avulla. Testissä aiheutetaan horjahduksia eri suuntiin ja tutkitaan, miten henkilö reagoi siihen. Tästä käytetään nimitystä dynaaminen tasapaino.

Miten tasapainoa tutkitaan tieteellisesti ja miten tutkimusta on hyödynnetty?

Tasapainosta on kirjoitettu paljon tieteellisiä julkaisuja ympäri maailmaa ja myös Jyväskylän yliopistossa tasapainosta on tehty useita julkaisuja ja opinnäytetöitä. Vuokatin yksikössä Jarmo Piirainen on kirjoittanut väitöskirjan, joka liittyy ikääntyneiden tasapainokontrolliin.

Piiraisen tutkimuksessa todettiin, että ikääntymisen vaikutukset näkyvät mm. alentuneena voimantuottonopeutena, mikä puolestaan näkyy tasapainokontrollin muutoksissa. Erityyppisten nopeusvoimaharjoitteluiden huomattiin parantavan tasapainokykyä.

Mihin tasapainon mittaamista voitaisiin hyödyntää nykyistä paremmin?

Tiedetään, että ikääntyneillä tasapaino heikkenee varsinkin silloin, jos liikunnallisuus vähenee. Tällä on merkittävä vaikutus kaatumisiin, jotka ovat yksi yleisimmistä loukkaantumisiin johtavista syistä. Olisi hienoa, jos tasapainoa mittaamalla pystyisi korvaamaan toimintakyvyn mittauksia, esimerkiksi voiman mittausta. Tällöin nopeilla testeillä voisi saada vastauksia esimerkiksi siihen, milloin kannattaisi lisätä liikuntaa ja mahdollisesti antaa myös tarkempia harjoittelusuosituksia toimintakyvyn kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Urheilupuolella on monia lajeja, joissa tasapainon mittaamista voisi hyödyntää nykyistä paremmin. Ampumahiihdossa tätä onkin jo hyödynnetty ja olemme testanneet laboratoriossa ampumahiihtäjien tasapainoa ja mitanneet kehon huojuntaa ampuma-asennossa. Tutkimuksissa on huomattu, että tasapainolla on yhteys osumatarkkuuteen

Mikä on suurin haaste tasapainon mittaamiseen ja tutkimiseen?

Tasapainoa pitäisi seurata pitempiaikaisesti, jotta löydettäisiin oikeat muuttujat ja tulkintatavat ja saataisiin tarkempaa tietoa esimerkiksi siitä, miten vahvasti tasapaino on yhteydessä kaatumisiin. Dynaamisen tasapainon mittaaminen on staattista tasapainon mittausta vaikeampaa, johtuen mm. psyykkisistä tekijöistä kuten kaatumisen pelosta, joka voi vaikuttaa tuloksiin merkittävästi. Tutkimuksen ei pitäisi rajoittua pelkästään tasapainon mittaamiseen, vaan pitäisi tutkia myös, onko henkilön hermostossa ja lihaksissa tapahtunut muutoksia. Pitäisi etsiä kontrollimekanismeja, jotka vaikuttavat tasapainoon.

Mitä mieltä olet Ainone Balance® -mittaussovelluksesta?

Sen vahvuus on helpompi käytettävyys ja edullisuus. Laboratoriotestaus vaatii sen, että tutkittava menee laboratorioon, jossa on kalliita mittalaitteita. Olisi mielenkiintoista verrata Ainone Balancessa saatuja tuloksia laboratoriomittauksiin.

Lisätietoja tasapainon mittaamisesta

Kiitos, haluan kuulla lisää tasapainon mittaamisesta Ainone Balancella

Ainone kehittää mobiiliratkaisuja ihmisen toimintakyvyn mittaamiseen. Ratkaisuissa hyödynnetään sensoriteknologiaa ja tekoälyä. Ainone kehittää kuntoutus- ja valmennuskäyttöön uudenlaista kevyttä mobiilialustaa, jossa hyödynnetään Movesense-sensoriteknologiaa ja IBM:n tekoälyä yhdessä Ainonen ainutlaatuisten algoritmien kanssa. Tavoitteenamme on kehittää helppokäyttöinen sovellus, jonka avulla voidaan mitata ihmisen toimintakyvyn kannalta kaikkia olennaisia muuttujia yhdellä kertaa. Ensimmäinen tuotteemme Ainone Balance® on helppo käyttää missä ja milloin tahansa, ja se antaa tarkkaa tietoa ihmisen tasapainosta ja sen muutoksista.

Ain1 Oy, c/o Spaces, Mannerheiminaukio 1 A, 00100 Helsinki

+358 50 5853884

info@ainone.eu

Linkedin