Ainone Health Europan julkaisussa: Ikäihmisten kaatumisriskin ehkäiseminen Romberg-tasapainotestin ja sensoriteknologian avulla

Originally posted August 24, 2021

Ikäihmisten kaatumisriski on herättänyt Suomessa paljon keskustelua, mutta on myös maailmanlaajuisesti suuri huolenaihe kaatumisista aiheutuvien taloudellisten kustannusten sekä inhimillisen kärsimyksen vuoksi.

Tutkimukset osoittavat, että tasapainon heikkeneminen on ehkä merkittävin kaatumisiin johtava tekijä, mikä selittää jopa puolet kaatumiseen johtavista riskitekijöistä. Jos kaatumisriski tunnistetaan ajoissa, voidaan kärsimyksiin ja kustannuksiin vaikuttaa huomattavasti.

Huojuntaa mittaamalla saadaan objektiivista dataa tasapainosta, mikä auttaa ennustamaan tasapainon heikkoutta ja kaatumisriskiä. Datan avulla on mahdollista tunnistaa ja harjoittelemalla ennaltaehkäistä jopa kolmannes ikääntyneiden kaatumisista ja vaikuttaa myös vammojen laatuun.

Lue koko artikkeli Health Europan verkkosivuilta >>.

Share the Post:

Related Posts