Ainone Balance Solution

Ainone Balance®

Ensimmäinen tuotteemme kattavaan neurologisen toimintakyvyn arviointiin on. Ainone Balance®.

Ainone Balance -tasapainon mittaussovelluksella voi mitata kehon huojuntaa Movesense -sensorin ja Ainone Balance -sovelluksen avulla. Sovelluksen avulla huojuntaa voidaan arvioida useilla eri tavoilla ja muokattavilla parametreilla, joiden tulokset ovat mitattavia, toistettavia että kustannustehokkaita.

Ainone Balance tuottaa nopeasti ja tehokkaasti objektiivisen tuloksen, jota terveydenhuollon ja urheilun ammattilaiset voivat hyödyntää potilaiden tai asiakkaiden toimintakyvyn arvioinnissa, kuntoutuksessa tai valmennuksessa.

Ainone Balance Solution
Ainone Balance Measurement

Kehon huojunta/tasapaino

Kehon huojuntaa sanotaan yleensä tasapainoksi. Se muodostuu kehon tekemistä jatkuvista pienistä asennon korjauksista, joita keskushermosto ohjaa ja joilla pidetään yllä haluttua asentoa. 

Keskushermosto (aivot ja selkäydin) saa informaatiota kolmen aistijärjestelmän kautta, joita ovat somatosensorinen ja vestibulaarinen järjestelmä sekä näköaisti. Kehon huojunta on tämän aistitiedon sekä sen perusteella kehon vakauttamiseksi tehtävien lihaksia aktivoivien korjausliikkeiden yhdistämistä. Siksi tämä monimutkainen tasapainonhallintaprosessi toimii tärkeänä keskushermoston toiminnan mittarina.

Tasapainojärjestelmän toimivuuden varhainen ja tehokas arviointi voikin auttaa ammattilaisia tunnistamaan, ymmärtämään ja hoitamaan mahdollisia ongelmia paremmin. 

Ainone Balance App and tablet

Ainone Balance®

Ainone Balance on luokan I lääkinnällinen laite (MDD 93/42/EEC, ISO 13485), joka on tarkoitettu terveydenhuollon ja urheilun ammattilaisille. 

Ainone Balancen antamat tulokset eivät ole diagnostisia, vaan niiden on tarkoitus antaa alan ammattilaiselle tärkeää numeerista tietoa tasapainojärjestelmän toiminnasta. Tätä tietoa voidaan analysoida ja hyödyntää yksittäisen potilaan, asiakkaan tai urheilijan tilanteeseen sopivalla tavalla.