Ainone Physio/Rehabilitation

Fysio/kuntoutus

Fysioterapeutit ovat terveydenhuollon ammattilaisina etulinjassa auttamassa ihmisiä erilaisten fyysisten haasteiden kanssa. Yksi fysioterapeuttien työssään kohtaamista haasteista on realistisen kuvan saaminen potilaan tai asiakkaan tilanteesta jo hoidon alkuvaiheessa. Edullisen ja luotettavan arviointiteknologian hyödyntäminen voi olla yksi tapa selättää tämä haaste. 

Fysioterapeutit ovat yksi Ainonen teknologiasovellusten keskeisimmistä käyttäjäryhmistä. Ainonen arviointityökalut tukevat potilaan kunnon alustavaa arviointia, joka on tärkeä osa fysioterapeutin työtä. 

Ainone Balance

Aktiivinen kuntoutus

Asianmukaisen, potilaan tai asiakkaan edistymistä tukevan harjoitusohjelman kokoaminen on keskeinen osa fysioterapiaa. Alustava arviointi toimii vaiheittaisen harjoitusohjelman koostamisen lähtökohtana. Sen perusteella valitaan sopivat harjoitteet, annetaan ohjeet niiden tekemiseen ja seurataan potilaan tai asiakkaan edistymistä. 

Jotta aktiivisen kuntoutusohjelman kulkua voidaan seurata onnistuneesti, on tärkeää, että perustiedot ovat luotettavia, arvioitavia ja vertailukelpoisia. Ainonen kliiniset arviointityökalut soveltuvat hyvin potilaan tilan testaamiseen ja uudelleen testaamiseen. Tällöin terveydenhuollon ammattilainen voi tarkastella harjoittelun aikana tapahtunutta kehitystä ja lopputuloksia ja verrata niitä lähtötilanteeseen.