Ainone Elderly Care

Ikääntyminen

Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä kasvaa jatkuvasti ja saavuttaa pian ennätyslukemat. Ikääntyvän väestön osuuden kasvu aiheuttaa monia terveyshaasteita ja terveyteen liittyviä kustannuksia, mikä kuormittaa terveysalaa. 

Ennakoivalla terveydenhuollolla ja ennaltaehkäisevillä ratkaisuilla on tärkeä rooli ikäihmisten pitkän aikavälin terveyden ylläpidossa sekä liiallisten terveydenhuollon kustannusten suitsimisessa. 

Ainone Elder Care

Kun ikäihminen kaatuu

Kaatuminen voi olla vaarallista. Ikäihmisille kaatumiset voivat aiheuttaa erilaisia vammoja tai mahdollisesti jopa hengenvaarallisia tilanteita. Sen lisäksi, että kaatumisista aiheutuu ikäihmiselle itselleen kipua ja kärsimystä, niiden vaatima hoito tai palvelut voivat aiheuttaa yhteiskunnalle huomattavia terveydenhuoltokustannuksia. 

Kaatumisten ei kuitenkaan tarvitse olla ikääntymisen väistämätön seuraus. Laadukas tasapainon arviointi voi auttaa terveydenhuollon ammattilaisia tunnistamaan ne ikäihmiset, joiden kohdalla kaatumisen riski on kohonnut, ja kehittämään tarkoituksenmukaisia tapoja puuttua tilanteeseen ajoissa. 

Lue Hangon kaupungin raportti tästä. 

Ainone Balance

Neurologiset häiriöt

On äärimmäisen tärkeää, että ikääntymisen mukanaan tuomat neurologiset häiriöt tunnistetaan ajoissa. Tasapainon heikkeneminen voi tietyissä tapauksissa olla merkki ikään liittyvistä rappeumasairauksista, kuten dementiasta tai Alzheimerin taudista. Mikäli tilanne huomataan ajoissa, siihen voidaan myös puuttua heti kehittämällä yksilölle asianmukainen hoitosuunnitelma. 

Iäkkäiden kaatumiset ja neurologinen terveys vaativat ratkaisuja, ja Ainone Balance on osa sitä.