Ainone Sports Training

Urheilu­­valmennus

Urheileminen korostaa usein ihmisen fyysisiä ominaisuuksia ja kykyjä. Kehittyäksemme erilaisissa urheilulajeissa saatamme tarvita lisää voimaa, tehoja, nopeutta, keskittymistä, reaktionopeutta tai tasapainokykyä. Jotta tietyssä lajissa voisi päästä huipulle asti, näitä ominaisuuksia on lähes aina tarpeen testata, arvioida ja harjoittaa. 

Neurologinen toimintakyky on keskeistä kaikissa urheilusuorituksen osa-alueissa. Ilman keskushermostoa suoritus ei ole mahdollinen. Ainonen tuotteet tuottavat mitattavia arviointitietoja ja tarjoavat näin valmentajille ja urheilijoille lisää dataa suorituksista. Tämä tekee neurologisen toimintakyvyn harjoittamisesta urheilijalle vieläkin hyödyllisempää. 

Tasapainoista urheilua

Jos urheilulajissa tarvitaan voimaa, tehoja tai nopeutta, lienee selvää, että näitä ominaisuuksia arvioidaan, mitataan ja harjoitetaan. Mutta entä tasapaino?

Tasapainoa on mahdollista arvioida paremmin, ja sitä myös tulisi arvioida paremmin.

Aivotärähdykset urheilussa

Aivotärähdykset urheilussa

Aivotärähdyksen vakavuuden kartoittamisella ja siitä toipumisella on suora vaikutus urheilijan suorituskykyyn. Lisäksi se vaikuttaa yksilön terveyteen ja toimintakykyyn sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Urheilijan neurologisen toimintakyvyn arviointi ennen vamman sattumista, vamman jälkeen ja toipumisen aikana voi auttaa urheilijaa hoitavia ammattilaisia ymmärtämään tämän toipumis- ja palautumistilannetta paremmin sekä tukea paluuta aktiiviseen urheiluun. Ainone Balance on työkalu, joka tukee sekä näiden arviointien toteuttamista että urheilijan terveyttä.