Under­standing Neuro Perfor­mance

All-In-One Neuro Performance tarjoaa
terveydenhuollon ja urheilun ammattilaisille innovatiivisia mobiiliratkaisuja,
jotka parantavat neurologisen toimintakyvyn arvioinnin tarkkuutta.

Ainone - neurologisen toimintakyvyn asiantuntija

Neurologinen toimintakyky, joka sisältää tasapainon, on merkittävä tekijä potilaiden, asiakkaiden ja urheilijoiden arvioinnissa ja hoidossa.

Ainonen missio on tarjota kliinisiä työkaluja yksilön neurologisen toimintakyvyn arvioinnin parantamiseen.

Ainone Neuro Performance

Neurologinen toimintakyky

Ainonen määritelmän mukaan neurologinen toimintakyky tarkoittaa niitä toimintoja ja prosesseja, joista ihmisen hermosto huolehtii. Jokaisen neurologinen toimintakyky on yksilöllinen. Toimintakyvyn tason ymmärtäminen on yksilön terveyden ymmärtämisen kannalta ratkaisevaa. 

Terveydenhuollon ja urheilun ammattilaiset tarvitsevat ajantasaisia, täsmällisiä ja taloudellisia työkaluja, jotka parantavat alustavaa neurologien toimintakyvyn arviointia ja helpottavat henkilön ohjaamista oikeaan suuntaan hoidon tai harjoittelun suhteen heti alusta alkaen.

Ainone Balance

Tasapaino

Tasapaino on läsnä miltei kaikessa, mitä arjessa teemme. Hermoston yksityiskohtia tai monimutkaisuuksia tulee kuitenkin harvemmin ajatelleeksi ennen kuin ne aiheuttavat ongelmia. Siksi onkin ensiarvoisen tärkeää, että hermostolliset ongelmat huomataan mahdollisimman varhain. 

Ainone Elder Care

Ikääntyminen

Ikääntyminen on väistämätöntä, ja jotkut ikääntymiseen liittyvistä neurologisen suorituskyvyn haasteista voivat vaikuttaa merkittävästi yksilön elämänlaatuun. Ennakoiva lähestymistapa ikääntymiseen liittyvien haasteiden, kuten kaatumisvammojen ja neurodegeneratiivisten häiriöiden, arvioimiseen on tarpeen ikääntyvälle väestölle. 

Ainone Physio/Rehabilitation

Fysio/
kuntoutus

Neurologiseen fysioterapiaan, tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoitoon, urheilufysioterapiaan sekä moniin muihin hoitomuotoihin on mahdollista – ja tulisikin – yhdistää neurologisen toimintakyvyn arvioinnin ja valmennuksen työkaluja. Suurin osa terveydenhuollon ja urheilun ammattilaisista ymmärtää tasapainon merkityksen ihmisen toimintakyvylle. Siihen liittyviä keinoja hyödynnetään kuitenkin potilastyössä ja alan työssä verrattain harvoin. 

Ainone Sports Training

Urheilu­­valmennus

Neurologinen ja urheilullinen toimintakyky kulkevat käsi kädessä. Hermosto on tärkeässä roolissa kaikenlaisessa liikunnassa – olipa kyseessä sitten uuteen harrastukseen liittyvän taidon oppiminen ja omaksuminen tai huipputason urheilusuorituksen yksityiskohtien hiominen.

Ainone Balance

Join Our Newsletter

Receive our latest blog posts directly in your inbox!